juli 12, 2017 admin

The secret sausage place. Holmgrens – Lund

source: Lundagard.net

http://knake.se/kontakt/

OK. We will let you in on a family tradition of ours. The Knackwurst factory in Lund.  So the deal is to get these sausages fresh. Newly made. The only option is to cue up at the factory, early morning. As early as you can. They open at 06.00 in the morning.


Wikipedia:

”Knake är en sorts knackwurstliknande korv som tillverkas i Lund av Holmgrens charkuterifabrik. Korven, som även kallas för lundaknake eller lunnaknake, är en lundensisk specialitet och började tillverkas på 1910-talet. Det nuvarande receptet är från 1960-talet.

Sedan december 2002 finns det en konkurrent till Knake, kallad LunnaMelle, tillverkad av Lundachark AB. Dock anser många[vilka?] att LunnaMellen inte besitter samma knakande egenskap som just Knaken.

På många byggarbetsplatser i Malmö- och Lundregionen är det tradition att, på fredagar innan arbetet, tillsammans sitta ner och inmundiga antingen en knake, lunnamelle eller en WP (finns i oljehamnen i Malmö), som avslut på veckan.”

Tagged: ,